Cài đặt PHP

 

XAMPP là 1 công cụ để học PHP và Mysql rất tốt .

Để tải XAMPP các bạn vào địa chỉ :  https://www.apachefriends.org/download.html  và chọn phiên bản phù hợp với window của bạn.

Sau khi cài đặt xong các bạn sẽ tiến hành start XAMPP  :

- Vào  thư mục C:\xampp\

- Click double vào xampp_start.exe

- Xuất hiện panel chọn start ở module Apache

Bây giờ bạn có thể làm ví dụ đầu tiền như sau :

B1. Mở notepad tạo 1 file  với nội dung sau :

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <?php
  echo "Welcome to PHP!";
 
?>
</body>
</html>

B2. Save file bằng tổ hợp phím Ctrl+S or File\save . File Name đặt hello.php, Save as type : All File. Và lưu trong thư mục C:\xampp\htdocs\

B3. Mở trình duyệt lên và nhấn localhost/hello.php. và xem kết quả là Welcome to PHP!

Như vậy là bạn đã chạy được ví dụ đầu tiên của PHP rồi