Giới thiệu về PHP

Các kiến thức cần biết trước khi học PHP:

 • HTML
 • CSS
 • JAVASCRIPT

PHP là gì ?

 • PHP là viết tắt của từ “Hypertext Preprocessor”
 • PHP là một ngôn ngữ kịch bản nguồn mở được sử dụng rộng rãi
 • Các tập lệnh PHP được thực hiện trên máy chủ
 • PHP là miễn phí để tải về và sử dụng

Tại sao PHP là một ngôn ngữ tuyệt vời và phổ biến!

 • Vì nó đủ mạnh để trở thành cốt lõi của hệ thống viết blog lớn nhất trên web (WordPress)!
 • Vì nó đủ chiều sâu để chạy mạng xã hội lớn nhất (Facebook)!
 • Vì nó ngôn ngữ server dễ dàng học đối với người mới bắt đầu

File PHP là gì ?

 • Các tệp PHP có thể chứa văn bản, HTML, CSS, JavaScript và mã PHP
 • Mã PHP được thực hiện trên máy chủ, và kết quả được trả lại cho trình duyệt như là HTML đơn giản
 • Các tệp PHP có phần mở rộng ".php"

PHP có thể làm gì ?

 • PHP có thể tạo ra nội dung trang động
 • PHP có thể tạo, mở, đọc, viết, xóa, và đóng các tập tin trên máy chủ
 • PHP có thể thu thập dữ liệu biểu mẫu
 • PHP có thể gửi và nhận cookie
 • PHP có thể thêm, xóa, sửa đổi dữ liệu trong cơ sở dữ liệu của bạn
 • PHP có thể được sử dụng để kiểm soát người dùng truy cập
 • PHP có thể mã hóa dữ liệu

Với PHP bạn không bị giới hạn ở HTML đầu ra. Bạn có thể xuất hình ảnh, file PDF, và thậm chí cả phim Flash. Bạn cũng có thể xuất bất kỳ văn bản nào, chẳng hạn như XHTML và XM

Tại sao lại chọn PHP?

 • PHP chạy trên các nền tảng khác nhau (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, v.v ...)
 • PHP tương thích với hầu hết các máy chủ được sử dụng ngày nay (Apache, IIS, ...)
 • PHP hỗ trợ một loạt các cơ sở dữ liệu
 • PHP là miễn phí. Tải nó từ tài nguyên PHP chính thức: www.php.net
 • PHP là dễ dàng để tìm hiểu và chạy hiệu quả ở phía máy chủ